355
355
The 355
N/A
355

ქალი აგენტების წამყვანი ჯგუფი მსოფლიოს მასშტაბით ცდილობს შეაჩეროს ორგანიზაცია სასიკვდილო იარაღის შეძენაში, რათა სამყარო ქაოსში გადაიზარდოს.

ფილმის სიუჟეტი:

ქალი აგენტების წამყვანი ჯგუფი მსოფლიოს მასშტაბით ცდილობს შეაჩეროს ორგანიზაცია სასიკვდილო იარაღის შეძენაში, რათა სამყარო ქაოსში გადაიზარდოს.

კომენტარები